• tall

  Naturlig Fjärrvärme

 • wood

  Egen skog – egen avverkning

 • timmermaskin

  Lokal produktion i alla steg

 • wood-chips

  Från trädtopp till flisbit

Fjärrvärme direkt från egen skog

Gimmersta Energi AB producerar fjärrvärme av flis och pellets från egen skog i Södermanland. Hela processen sköts på samma plats och företaget har kontroll över processen från trädtopp till flis till värmen i ditt hus. På så sätt garanteras driftsäker och miljövänlig fjärrvärme till dig. Anslut dig nu.

Fjärrvärme är ett mycket miljövänligt uppvärmningsalternativ.

Läs mer om våra avtal och priser

Läs mer om vårt företag, våra samarbetspartners m.m.

Driftinformation

För närvarande finns ingen information

Kontakta oss